Ngày nay việc đính kèm logo lên áo đồng phục nhờ các kỹ thuật in/ thêu logo cũng là lựa chọn vừa đơn giản, vừa đạt được hiệu quả cao. Mang lại hình ảnh thương hiệu trở nên có giá trị và ý nghĩa dành lấy được sự uy tín cho khách hàng.

Kỹ thuật thêu logo cao cấp trên áo đồng phục đang được Hadahi Uniform áp dụng, bạn có thể xem thêm chi tiết ở đây nhé:
https://hadahi.vn/tim-hieu-ky-thuat-theu-logo-tren-ao-thun-dong-phuc-1-2-281318.html

Website: https://hadahi.vn/
Điện thoại: 0818 717 778
Email: contact@hadahi.vn
Twitter: https://twitter.com/HadahiTuan
Tumblr: https://www.tumblr.com/hadahiuniform
Pinterest: https://www.pinterest.com/hadahiuniform/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/196467881@N08/